+381 (0)11 31 207 35
+381 (0)64 051 51 48
Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

ЦИМБАЉЕВИЋ

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

УПРАВНО ПРАВО

     Управно право као специфична категорија регулише дефинисање, делатност, организацију и контролу над законитошћу рада јавне управе. Управним правом су дефинисани рад државне управе, јавне службе, као и процедуре приликом доношења управних одлука. Као Lex generalis примењује се Закон о општем управном поступку.

         Наша адвокатска канцеларија бави се заступањем физичких и правних лица при разноврсним управним поступцима као што су:

–              Поступци пред катастрима непокретности

–              Поступци пред царинским органима

–              Поступци пред пореским органима

–              Заступање пред инспекцијским органима

–              Поступци легализације непокретности

–              Поступци пред АПР-ом

–              Поступци пред општинама

–              Поступци поводом стицања/отпуста из држављанства Републике Србије

–              Састављање и подношење аката којима се поступак иницира

–              Састављање поднесака, жалби, ванредних правних лекова

 

         У случајевима када  органи управе не поступе или одбију Ваш захтев, правна ствар није окончана. На располагању Вам стоји покретање управног спора пред Управним судом. Након анализе конкретне правне ствари, наша адвокатска канцеларија стручно саветује и заступа клијенте пред Управним судом.

 

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија
+381 (0)11 31 207 35
cimbaljevic@justitia.rs

*е-маил користимо искључиво ради размене
информација. Сва формално-правна обавештења адвокатска канцеларија прима искључиво писменим путем, на адресу канцеларије.

ПОЧЕТНА
ОБЛАСТИ ПРАВА
НАШ ТИМ
АКТУЕЛНОСТИ
КОНТАКТ