+381 (0)11 31 207 35
+381 (0)64 051 51 48
Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

ЦИМБАЉЕВИЋ

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

Независно заступање сваког клијента засновано на позитивном праву, правној науци и пракси, међународним правним стандардима.

Независно заступање сваког клијента засновано на позитивном праву, правној науци и пракси, међународним правним стандардима.

О НАМА

Адвокатска Канцеларија Цимбаљевић основана је 2019. године на Новом Београду са циљем правне заштите у главним областима права. Своју улогу видимо у пружању правних савета и заступању наших клијената на основу стручности и посвећености. Наши клијенти цене то што ми разумемо њихове захтеве и пословање.

Ако је потребно, боримо се за интересе клијената на суду или ван суда на професионалан и страствен начин. Наши клијенти су физичка лица, као и разноврсна правна лица.

Адвокатска Канцеларија Цимбаљевић основана је 2019. године на Новом Београду са циљем правне заштите у главним областима права. Своју улогу видимо у пружању правних савета и заступању наших клијената на основу стручности и посвећености. Наши клијенти цене то што ми разумемо њихове захтеве и пословање.

Ако је потребно, боримо се за интересе клијената на суду или ван суда на професионалан и страствен начин. Наши клијенти су физичка лица, као и разноврсна правна лица.

ОБЛАСТИ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ

  КРИВИЧНО ПРАВО

КРИВИЧНО ПРАВО

Наша адвокатска канцеларија бави се одбраном лица која су окри... прочитај више

  ПОРОДИЧНО ПРАВО

ПОРОДИЧНО ПРАВО

Кроз широку праксу стекли смо велико искуство у заступању клијена... прочитај више

  ПРЕКРШАЈНО ПРАВО

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО

Успешно се бавимо одбраном окривљених правних и физичких лица у п... прочитај више

  ПРИВРЕДНО ПРАВО

ПРИВРЕДНО ПРАВО

Заступамо правна лица у судским поступцима као и пред АПР-ом, вршимо с... прочитај више

  УГОВОРИ

УГОВОРИ

Адвокатска канцеларија Цимбаљевић ће за Вас учествовати у припреми, ... прочитај више

  НЕКРЕТНИНЕ

НЕКРЕТНИНЕ

Вршимо услуге израде купопродајних уговора у промету некретнина уз дет... прочитај више

  НАКНАДА ШТЕТЕ

НАКНАДА ШТЕТЕ

Поседујемо искуство у заступању физичких лица у поступцима накнаде ... прочитај више

  ПАРНИЧНО ПРАВО

ПАРНИЧНО ПРАВО

Саветујемо и заступамо наше клијенте везано за парничне поступке које пл... прочитај више

  УПРАВНО ПРАВО

УПРАВНО ПРАВО

Имате потешкоћа приликом остваривања ваших права пред органима ... прочитај више

АКТУЕЛНА ПРАВНА ПИТАЊА

ОПОРТУНИТЕТ – Одлагање кривичног гоњења

ОПОРТУНИТЕТ – Одлагање кривичног гоњења

Опортунитет, односно одлагање кривичног гоњења као правни институт домаћег кривичног законодавства налази се 20 година у правном систему, те спада у институте релативног новијег карактера. У кривично процесно законодавство Србије, први пут се уводи...

read more
ЗАСТАРЕЛОСТ ПОКРЕТАЊА/ВОЂЕЊА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОКРЕТАЊА/ВОЂЕЊА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

Темеље данашњег института застарелости изндерило је римско право, указујући на важност улоге времена, односно његовог протека у правном свету. Застарелост, као један од најважнијих института облигационог права наступа протеком законом одређеног...

read more

Булевар Михајла Пупина 10д

Булевар Михајла Пупина 10д

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија
+381 (0)11 31 207 35
cimbaljevic@justitia.rs

*е-маил користимо искључиво ради размене
информација. Сва формално-правна обавештења адвокатска канцеларија прима искључиво писменим путем, на адресу канцеларије.

ПОЧЕТНА
ОБЛАСТИ ПРАВА
НАШ ТИМ
АКТУЕЛНОСТИ
КОНТАКТ
Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија
+381 (0)11 31 207 35
cimbaljevic@justitia.rs

*е-маил користимо искључиво ради размене информација. Сва формално-правна обавештења адвокатска канцеларија прима искључиво писменим путем, на адресу канцеларије.

There are plenty of choices for those who want to employ the services of someone who can write your essay at no cost. There are a myriad of websites where it is possible to hire a professional to write your paper However, what if don’t have the time to do all of the work for yourself? If that’s the case there is always the services of WriteMyEssay.com for assistance. They usually offer a write my research paper for me cheap free trial period to check out the process. They are often very inexpensive considering that the cost of these services will differ.

The best option is to buy cheap essays on the internet if you’re looking to find a service that is affordable. While you can purchase essays at a reasonable price, you paper writer are also able to add additional services with your order. It is possible to set two deadlines and save some time, and also avoiding the need for last-minute revisions. Essay writing services online for cheap are a great way to get top-quality papers at a fraction the price.