+381 (0)11 31 207 35
+381 (0)64 051 51 48
Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

ЦИМБАЉЕВИЋ

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

ПОРОДИЧНО ПРАВО

     Породичним правом се уређују брак и односи у браку, односи у ванбрачној заједници, односи детета и родитеља, усвојење, хранитељство, старатељство, издржавање, имовински односи у породици, заштита од насиља у породици, поступци у вези са породичним односима и лично име. Сагласно члану 2. Породичног закона, породица ужива посебну заштиту државе.

       Најчешћи судски поступци који се воде у породично-правним споровима јесу поступци за развод брака, давање издржавања, вршење родитељског права, деобу заједничке имовине и примена мера заштите од насиља у породици.

     Заступање у породично-правним поступцима носи својеврстан терет уколико се ради о деци, обзиром да се посебна пажња мора посветити приликом одлучивања ком родитељу ће се доделити родитељско право које обухвата:

–              Чување.

–              Подизрање.

–              Васпитавање.

–              Образовање.

–              Заступање.

–              Издржавање.

–              Управљање и располагање имовином детета.

     Наша адвокатска канцеларија са посебном пажњом поступа у оваквим поступцима, свесни тежине и напора које овакви поступци проузрокују странкама у поступку.

 

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија
+381 (0)11 31 207 35
cimbaljevic@justitia.rs

*е-маил користимо искључиво ради размене
информација. Сва формално-правна обавештења адвокатска канцеларија прима искључиво писменим путем, на адресу канцеларије.

ПОЧЕТНА
ОБЛАСТИ ПРАВА
НАШ ТИМ
АКТУЕЛНОСТИ
КОНТАКТ