+381 (0)11 31 207 35
+381 (0)64 051 51 48
Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

ЦИМБАЉЕВИЋ

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

НАКНАДА ШТЕТЕ

      Важећим законодавством Републике Србије забрањено је проузроковање штете другом лицу. Дефиниција штете је умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист), као и наношење другоме физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета).

     У данашње време дешава се немали број ситуација у којима некоме може бити нанета штета, нпр. штете настале услед кашњења авиона, саобраћајне незгоде или пак телесних повреда, те је препоручљиво да у свим ситуацијама у којима сматрате да Вам је нанета штета консултујете адвоката, чија улога је незанемарљива. Након ангажовања наше адвокатске канцеларије, обраћамо се надлежној институцији или одговорном лицу са одштетним захтевом као иницијалним актом ради остваривања Ваших права.

      При саобраћајним незгодама које се дешавају, надокнада штете се захтева од осигуравајуће куће у којој је возило штетника осигурано од ризика. Висине надокнаде штете се веома разликују од великог броја фактора.

       У случају телесних повреда које Вам директно проузрокује друго лице ударцем, на пример, накнада штете се захтева директно од штетника који је дужан да је надокнади. У свим поступцима накнаде штете у којима одговорне институције или лица не желе да је надокнаде, на располагању нам преостаје заштита Ваших права судским путем.

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија
+381 (0)11 31 207 35
cimbaljevic@justitia.rs

*е-маил користимо искључиво ради размене
информација. Сва формално-правна обавештења адвокатска канцеларија прима искључиво писменим путем, на адресу канцеларије.

ПОЧЕТНА
ОБЛАСТИ ПРАВА
НАШ ТИМ
АКТУЕЛНОСТИ
КОНТАКТ