+381 (0)11 31 207 35
+381 (0)64 051 51 48
Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

ЦИМБАЉЕВИЋ

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

КРИВИЧНО ПРАВО

     Кривично право представља једну од најодговорнијих грана права којима се адвокат може бавити, обзиром да последице по клијента (окривљеног) могу бити поприлично строге казне попут доживотног затвора или вишегодишње казне затвора, док су блаже казне новчана казна, рад у јавном интересу и одузимање возачке дозволе.

     Улога браниоца у кривичним поступцима игра веома битну улогу, а посебан акценат добија након измена Законика о кривичном поступку, будући да се судови више не баве утврђивањем материјалне истине. На основу овакве законске регулативе, судови не прикупљају доказе који иду у корист окривљеном или на његову штету, већ пресуђују на основу доказа које странке у поступку приложе. При оваквој конценпцији, бранилац мора бити веома посвећен и ефикасан приликом припреме доказа који иду у корист окривљеном и да води сопствену истрагу, ради конципирања успешне одбране.

     Наша адвокатска канцеларија се кроз досадашњу праксу бави одбраном окривљених лица у разноврсним кривичним поступцима и привредним преступима. Поред класичне одбране у кривичним поступцима бавимо се и:

–              Подношењем кривичних пријава и приватним кривичним тужбама;

–              Улагањем редовних и ванредних правних лекова;

–              Заступањем осуђених у поступцима за условни отпуст;

–              Заступањем оштећених лица;

–              Заступањем у поступцима остваривања накнаде штете због неоснованог лишњена слободе;

–              Улагањем уставних жалби;

–              Иницирањем судске рехабилитације;

 

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија
+381 (0)11 31 207 35
cimbaljevic@justitia.rs

*е-маил користимо искључиво ради размене
информација. Сва формално-правна обавештења адвокатска канцеларија прима искључиво писменим путем, на адресу канцеларије.

ПОЧЕТНА
ОБЛАСТИ ПРАВА
НАШ ТИМ
АКТУЕЛНОСТИ
КОНТАКТ