+381 (0)11 31 207 35
+381 (0)64 051 51 48
Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

ЦИМБАЉЕВИЋ

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија

ПАРНИЧНО ПРАВО

     Наше заступање поводом покретања и вођења парничних поступка пре свега се односи на покушај изналажења заједничког решења за клијента и лице које планира да тужи, како би се на што бржи и ефикаснији начин решила конкретна правна ствар.

      Поседујемо широко искуство поводом парница које се воде на основу разноврних правних ситуација и правних послова, са акцентом на ефикасно решавање случајева.

      У спектар послова поводом парничних предмета спадају:

–              Заступање физичких и правних лица пред свим судовима.

–              Састављање опомена пред утужење, тужби, предлога за издавање платних налога , одговора на тужбу, поравнања, жалби на пресуде и решења.

–              Састављање свих ванредних лекова – ревизије, захтева за преиспитивање правноснажне пресуде, предлога за понављање поступка.

–              Заступање у посебним поступцима пред свим судовима.

 

Булевар Михајла Пупина 10д
11070 Нови Београд | Србија
+381 (0)11 31 207 35
cimbaljevic@justitia.rs

*е-маил користимо искључиво ради размене
информација. Сва формално-правна обавештења адвокатска канцеларија прима искључиво писменим путем, на адресу канцеларије.

ПОЧЕТНА
ОБЛАСТИ ПРАВА
НАШ ТИМ
АКТУЕЛНОСТИ
КОНТАКТ

If you have ever been faced with the need to write corporate letters , or speeches for business events and https://www.devdiscourse.com/article/education/1754776-top-four-essay-writing-service-to-trust-with-assignments-in-2021 you’re aware of the importance of professional writing assistance. Professional writers can create a compelling argument without making any grammatical or punctuation mistakes. Professional help can make even the most simple tasks seem overwhelming to professionals who are busy. Listed below are a few advantages of working with a professional writer for your next job.